การประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖


13 กันยายน 2566 เข้าชม 851 ครั้ง

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิตประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศ์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net