การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั่งที่ ๑/๒๕๖๖


25 มิถุนายน 2566 เข้าชม 1605 ครั้ง

          วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ พระพรหมบัณฑิต ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ภาพการประชุม คลิกที่นี่

ภาพข่าว : ธีระ เลิบไธสง

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net