การประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖


15 มิถุนายน 2566 เข้าชม 984 ครั้ง

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ พระพรหมบัณฑิต ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารสิริภักดีธรรม (ชั้น ๓) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ภาพการประชุม คลิกที่นี่

แหล่งข่าว : ธีระ เลิบไธสง

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net