โครงการนิเทศ ติดตาม และกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่พระปริยัตินิเทศก์ ในเขตหนเหนือ ภาค ๖


8 มิถุนายน 2566 เข้าชม 331 ครั้ง

          วันพุธ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประจำหนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศ ติดตาม และกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่พระปริยัตินิเทศก์ ในเขตหนเหนือ ภาค ๖ จำนวน ๕ จังหวัด (เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน) ณ วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
          การนี้ มีพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงาเข้าถวายสักการะและกล่าวต้อนรับ และมีนายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการศึกษาพระปริยัติธรรม"

ภาพการประชุม คลิกที่นี่

แหล่งข่าว : อวิกา สุปินะ
ภาพข่าว : กล้าณรงค์ จิตรมุง

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net