โครงการประชุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์หนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


8 มิถุนายน 2566 เข้าชม 335 ครั้ง

        วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ พระเทพวิสุทธิคุณ รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ประจำหนตะวันออก จัดประชุมพระปริยัตินิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก และผู้เกี่ยวข้อง ในโครงการประชุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานพระปริยัตินิเทศก์หนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

      การนี้ พระเทพปวรเมธี,  รองเจ้าคณะภาค ๑๕ รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ประจำส่วนกลาง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การปฏิบัติงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์"

ภาพการประชุม คลิกที่นี่

ภาพข่าว : ธีระ เลิบไธสง

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net