โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดและเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖


28 เมษายน 2566 เข้าชม 950 ครั้ง

          วันที่ศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ และคณะวิทยากร ร่วมบรรยาย อภิปราย และนำผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ สู่ภาคปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อการนิเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเทคนิคการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการนิเทศ รวมถึงทักษะการติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ การนิเทศอย่างมืออาชีพ ให้แก่ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด และเลขานุการฯ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง หนใต้ และคณะธรรมยุต ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดและเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

รูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net