พระพรหมบัณฑิต ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของปริยัตินิเทศก์ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒”


27 มกราคม 2566 เข้าชม 1287 ครั้ง

การประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลกรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๔๕ น. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของปริยัตินิเทศก์ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒” ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลกรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ผู้บริหาร เจ้าสำนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดในส่วนภูมิภาค บุคลกรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ผู้แทนสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และผู้แทนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

 

 

 

 

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net