การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยพระปริยัตินิเทศก์


16 มิถุนายน 2565 เข้าชม 48 ครั้ง

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. พระธรรมวชิรเมธี วัดหงส์รัตนาราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยพระปริยัตินิเทศก์ พ.ศ.... ณ วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ทั้งนี้ การพิจารณาร่างประกาศดังกล่าว เมื่อแล้วเสร็จ จะได้นำเสนอในการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์สามัญประจำปี ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 นี้

ข่าวสารล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยพระปริยัตินิเทศก์

16 มิถุนายน 2565

การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง "หนกลาง" (Zoom Cloud Meeting) จัดโดย ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันพุธ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

7 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง โดยแยกเป็น ๔ หน

7 ธันวาคม 2564

จศป. ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลออนไลน์แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) และการส่งเอกสาร

11 ธันวาคม 2564
TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net