ประชาสัมพันธ์ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง โดยแยกเป็น ๔ หน


7 ธันวาคม 2564 เข้าชม 1246 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง
ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผ่านงระบบ On-site และOnline โดยแยกเป็น ๔ หน
- หนกลาง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
- หนเหนือ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระบบ Online ผ่าน แอพพลิเคชั่น Zoom Meeting
User : 251 429 9073 
Password : 12345 หรือ คลิกเพื่อเข้าสู่ลิงค์การอบรมออนไลน์

- หนตะวันออก ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
- หนใต้ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

สามารถดาวน์โหลดคู่มือประกอบการอบรมได้ที่ลิงค์นี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
สามารถดาวน์โหลดกำหนดการการอบรมได้ที่ลิงค์นี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสารล่าสุด

การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง "หนกลาง" (Zoom Cloud Meeting) จัดโดย ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันพุธ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

7 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง โดยแยกเป็น ๔ หน

7 ธันวาคม 2564

จศป. ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลออนไลน์แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) และการส่งเอกสาร

11 ธันวาคม 2564

ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 พฤศจิกายน 2564
TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net