ขอเข้ารับเกียรติบัตรการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


29 กันยายน 2564 เข้าชม 404 ครั้ง

วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยการจัดการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าลงทะเบียนออนไลน์เข้ารับการอบรม ทั้งหมดจำนวน ๑,๒๐๗ รูป/คน

ผู้ที่เข้าร่วมลงทะเบียนการอบรมผ่านระบบออนไลน์สามารถตรวจสอบรายชื่อเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a7scLnQLufRe6fqy4xBMcK8Jtj1hvb7Sct637ZWAvqE/edit#gid=0

 

ข่าวสารล่าสุด

การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง "หนกลาง" (Zoom Cloud Meeting) จัดโดย ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันพุธ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

7 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง โดยแยกเป็น ๔ หน

7 ธันวาคม 2564

จศป. ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลออนไลน์แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) และการส่งเอกสาร

11 ธันวาคม 2564

ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 พฤศจิกายน 2564
TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net