ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด

ประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

                     วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ ณ  ห้องประชุมอาคารสิริภักดีธรรม (ชั้น๓) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net