การนิเทศการศึกษาปริยัติธรรมกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ - พระเทพปวรเมธี (รุ่น ๒)


13 กรกฎาคม 2567 เข้าชม 1105 ครั้ง

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ และหนตะวันออก รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.


วีดิโอ


TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net