คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ

ในเนื้อหาเว็บไซต์ทั่วไปไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกก็สามารถเข้าถึงได้ เพราะเว็บศูนย์ปริยัตินิเทศก์ฯ เป็นการจัดเก็บฐานข้อมูลปริยัตินิเทศก์ฯทั่วประเทศ จึงทำให้ไม่สามารถสมัครสมาชิกเพิ่มเติมได้

คำตอบ

สามารถทำได้โดยแจ้งข้อมูลไปที่แทบบริการ และเลือกยื่นเอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้เบอร์ 02 441 7951 ต่อสาย เจ้าหน้าที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์

คำตอบ

หากเป็นพระปริยัตินิเทศก์มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตัวท่านเองสามารถ Log in บนเว็บไซต์ และเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้เลย แต่ถ้าหากต้องการแก้ไขข้อมูลท่านอื่น จำเป็นต้องติดต่อ พศจ. หรือ กองพุทธศาสนศึกษา เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้เบอร์ 02 441 7951 ต่อสาย เจ้าหน้าที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์

คำตอบ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านจำเป็นต้องมีการยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ จะเป็นผู้ยืนยันใช้เวลาไม่เกิน 7 วันทำการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้เบอร์ 02 441 7951 ต่อสาย เจ้าหน้าที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์

คำตอบ

หากท่านเป็นพระปริยัตินิเทศก์ฯ จะมีรหัสในการเข้าสู่ระบบ หากท่านไม่ได้รับรหัสสามารถติดต่อ กองพุทธศาสนศึกษา ตามเบอร์โทรศัพท์ 02 441 7951 ต่อสาย เจ้าหน้าที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ เพื่อสอบถามการเข้าสู่ระบบ รวมไปถึงถ้าท่านเคยเข้าสู่ระบบแล้ว และลืมรหัส ก็จำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น

คำตอบ

หากท่านเป็นพระปริยัตินิเทศก์ฯ จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อน และเลือกไปที่อัพโหลดไฟล์เอกสาร หลังจากนั้นสามารถอัพโหลดสื่อได้เลย แต่ถ้าหากท่านไม่ได้เป็นพระปริยัตินิเทศก์ฯ ต้องติดต่อกองพุทธศาสนศึกษาตามเบอร์โทรศัพท์ 02 441 7951 ต่อสาย เจ้าหน้าที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ เพื่อส่งไฟล์เอกสารให้กับเจ้าหน้าที่

คำตอบ

หากท่านเป็นพระปริยัตินิเทศก์ฯ จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อน และเลือกแจ้งขอไลฟ์สด หลังจากนั้นกรอกข้อมูลทั้งหมด รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ได้เลย แต่ถ้าหากท่านไม่ได้เป็นพระปริยัตินิเทศก์ฯ ต้องติดต่อกองพุทธศาสนศึกษาตามเบอร์โทรศัพท์ 02 441 7951 ต่อสาย เจ้าหน้าที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ เพื่อเปิดบริการดังกล่าว

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net