ปฏิทิน

ปฏิทินกิจกรรม

1 ธันวาคม 2566

โครงการติดตามการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ เขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก

โครงการติดตามการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ เขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ วัดหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net